la 01.01.2010

Numărul total de populaţie - 1729
Bărbaţi - 662
Femei - 717
Copii - 350

Naţionalitatea
Moldoveni - 1724
Ruşi - 3
Ucraineni - 2

Tipul proprietăţii
Case particulare - 667
Locuiesc la rude - 110
Familii in componenţa cărora se află ciţiva invalizi - 10
Familii socialmente vulnerabile - 35

Familii needucojene
Alcoolici - 30
Condamnaţi la inchisoare - 2
Condamnaţi administrative - 12
Nr. copiilor care se educă in aceste familii - 10
Persoane bolnave de tuberculoză - 1

Şcoala medie Ţareuca
Numărul de elevi - 154
Numărul de profesori - 20
Studii superioare - 14
Studii medii - 6

Biblioteci - 2

Puncte medicale - 1
Nr. angajaţilor - 4

Oficii poştale - 1
Nr.angajaţilor - 2

Case de cultură - 1
Nr.angajaţilor - 2

Puncte comerciale - 6
Nr.angajaţilor - 12
Mame solitare - 9
Angajate - 4
Neangajate - 5
Divorţaţi - 9

Părinţi plecaţi peste hotarele ţării şi au rămas - 10copii
Plecaţi cu părinţii peste hotarele ţării - 5copii
Familii cu copii invalizi pină la virsta de 16 ani - 8copii
Educaţi in instituţii de stat - 2
Copii cu dizabilităţi,şcolarizaţi - 2
Numărul copiilor cu virsta pină la 18 ani - 350
Numărul total de invalizi - 87
Invalizi de boală generală - 80
Invalizi din copilărie după 16 ani - 5
Invalizi al celui de-al doilea război mondial - 1
Invalizi din Avganistan - 1
Participanţi al celui de al doilea război mondial - 1
Participanţi la războiul din Afganistan - 5
Participanţi la conflictul din Transnistria - 10
Văduve De război(bărbaţi morţi ori perduţi fără veste) - 1
A invalizilor de război decedaţi acasă - 5
A participanţilor de război - 4
Persoane represate şi ulterior rehabilitate - 3

Numărul total de pensionari 300
Pensionari care au atins vîrsta de:
70 ani - 100
80 ani - 19
90 ani - 2
Pensionari solitari - 14
Pensionari, care au copii dar nu locuiesc în teritoriu - 28
Numărul persoanelor, care se află la deservire - 10
Numărul persoanelor, care au nevoe de deservire - 6
Persoane, care au beneficiat de ajutoare materiale pe parcursul anului Precedent - 66